תוסף תקבול למרקטפלייס WCFM של WCLOVERS

תוסף תקבול למרקטפלייס WCFM של WCLOVERS

פיתוח מיוחד של תקבול סליקה והפקת חשבוניות להרחבה לווקומרס WCFM

תוסף סליקה וחשבוניות למרקטפלייס ווקומרס WCFM

הפיתוח מאפשר לחבר וונדורים לחנויות ווקומרס לסליקה וחשבוניות דרך תקבול

כול ונדור יכול לפתוח חשבון בתקבול ולסנכרן עם החנות שלו במרקט פלייס עם סליקה וחשבוניות דיגיטליות.

410.00

תוסף תקבול למרקטפלייס WCFM של WCLOVERS

תיאור

תוסף סליקה וחשבוניות למרקטפלייס ווקומרס WCFM

כול ונדור יכול לפתוח חשבון בתקבול ולסנכרן עם החנות שלו במרקט פלייס עם סליקה וחשבוניות דיגיטליות.

מנהל המרקט מושך את העמלות שלו דרך ממשק REVERSE WITHDRAWAL

התוסף לא תומך במולטי קארט ניתן להזמין מכול ונדור בנפרד בהזמנה אחת, לא ניתן להזמין מכמה ונדורים בו זמנית.

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

רק משתמשים רשומים אשר רכשו מוצר זה יכולים לרשום חוות דעת.

Refund Policy

מדיניות ביטולים:

ביטול חבילה בחיוב שנתי ניתן אך ורק במהלך 3 החודשים הראשונים של הפעילות,

במידה ומתבצע ביטול במהלך 3 החודשים הראשונים יקבל המשתמש החזר יחסי עבור החודשים שלא נוצלו החל מהחודש העוקב.

ביטול חבילה בחיוב חודשי מבטל את חיוב החודש העוקב ללא החזר על השימוש היחסי וסוגר את הגישה למערכת לאחר 24 שעות.

ביטול המנוי ניתן לעשות מתוך המערכת בלבד על ידי המשתמש בלבד, לא יתקבלו טענות זיכוי על הודעות ביטול במייל או בטלפון או בפקס.

תשלום ייגבה בעת בחירת החבילה והזנת פרטי התשלום בין אם המשתמש עשה שימוש במערכת או לאו.

הגבלת אחריות המערכת והגבלת השימוש בשירותים

השימוש במערכת ובשירותים המוצעים באמצעותה נעשה על אחריות המשתמש בלבד. תקבול לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמשים וכלפי צדדים שלישיים בכל הנוגע לכל פעולה שבמסגרתה נעשה שימוש במערכת.

תקבול לא תהיה אחראי לנכונות או לאמיתות כל מידע או תוכן שהועלה ע"י המשתמש. בנוסף, לא תחול על תקבול כל אחריות במקרה של הזנת פרטים לא מדויקים.

המשתמש מתחייב לא להשתמש במערכת לצרכים לא חוקיים. כל פעולה לא חוקית במערכת תהיה באחריות המשתמש והוא יישא באחריות על פי כל דין והוא פוטר בזאת את תקבול מכל אחריות ומתחייב לשפות את תקבול בגין כל תביעה ו/או דרישה הנובעת משימוש שביצע כאמור לעיל בסעיף זה.

תקבול עושה מאמצים רבים כדי לשמור על תקינות השירותים הניתנים על ידה. עם זאת, לאור העובדה כי השירותים תלויים בתקינות קווי תקשורת ואף שהמערכת נוקט באמצעים סבירים כדי למונעם יתכן ויחולו בשירותים שיבושים, הפסקות, הפרעות או ניתוקים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.

המשתמש מסכים כי תקבול תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג שהוא, שיגרמו לו או לכל צד ג' במישרין או בעקיפין כתוצאה מהאמור לעיל.

במידה ונגרם למשתמש נזק עקב תקלה במערכת או חוסר זמינות המערכת יוכל בעל העסק לקבל החזר של עד גובה המנוי החודשי שלו לאותו חודש של התקלה בכפוף לשיקול דעתה של תקבול.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תקבול ו/או המערכת רשאית להשעות או לבטל את רישום המשתמש בכל אחד מהמצבים הבאים:

שימוש בשירותים בניגוד לכל דין, או בניגוד לתנאי השימוש.

ביצוע או ניסיון לביצוע של מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילות התקינה של המערכת ו/או במשתמש אחר ו/או בצד ג' כלשהו.

שימוש במערכת או באתר תוך פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת של המערכת או של צד שלישי.

Cancellation / Return / Exchange Policy

תקנון המערכת

לקוחות יקרים,

על מנת שתוכלו להשתמש בשירותי תקבול בע"מ (להלן: "תקבול"), חובה עליכם לאשר ולתת הסכמה לתקנון הרצ"ב, הכולל תנאים והגבלות שונים, בטרם תחילת השימוש בשירותי תקבול. התקנון עלול להשתנות מעת לעת אבל תקבלו הודעה באתר ו/או בדואר אלקטרוני בעת השינוי עם ציון השינוי שנעשה.

השימוש במערכת הינו בכפוף להסכמה לתקנון ולשינויים שלו.

הגדרות :

"מערכת תקבול בע"מ" (להלן "המערכת") – אתר "TAKBULL" ו/או תוכנת "TAKBULL" על כול שימושיה.

המשתמש – הלקוח או העסק בבעלותו ו/או עובדי עסקו או מערכת אוטומטית או איש קשר מיופה כח מטעמו של הלקוח, המשתמשים במערכת תקבול בע"מ, בכל אמצעי שהוא בתשלום או ללא תשלום.

השירות מיועד ליחידים, בגירים שהם תושבי קבע בישראל.

כללי:

השימוש במערכת יהיה בהתאם למחירון המפורסם באתר TAKBULL , המערכת שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתמחור מעת לעת, במידה ויהיה שינוי המשתמש יקבל הודעה באתר ו/או בדואר אלקטרוני מראש.

אין לראות בתכנים באתר או בשימוש במערכת כייעוץ משפטי, חשבונאי, פיננסי, כלכלי או ייעוץ מכל סוג שהוא. מטרת התכנים במערכת הינה מתן ידע כללי המבוסס על ניסיון עסקי של מפעיליה. המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה מתקבול בקשר לתכנים ו/או למערכת.

המערכת שומרת את זכותה לא לתת שירות למשתמשים לפי שיקול דעתה. אי נתינת שירות יכולה להיות על ידי חסימת הצטרפות או הפסקת שירות במלואו או בחלקו.

המשתמש ישפה את תקבול בגין כל הוצאה (לרבות שכ"ט), נזק (לרבות נזק עקיף), הפסד וכו' שנגרמו לתקבול כתוצאה משימוש המשתמש שלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או כתוצאה מדרישה ו/או תביעה שהוגשה כנגד תקבול בקשר עם שימוש המשתמש במערכת תקבול.

משתמשים:

המשתמש עושה שימוש במערכת "AS IS" ועל אחריותו בלבד ובמידה ומצא שהמערכת אינה מתאימה לצרכיו הסעד היחיד העומד לרשותו הוא הפסקת השימוש במערכת, כמפורט להלן בתקנון זה.

באישורו תקנון זה המשתמש מאשר למערכת לשלוח לו חשבונית בדואר אלקטרוני ומידע שיווקי על תקבול ומוצריה.

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך כי ייתכן והמידע שלו יימסר לרשויות המס באם תהיה דרישה כזאת מצד הרשות.

מערכת:

מערכת תקבול הינה מערכת שמבוססת על פתרונות תקשורת קיימים בשוק ושואפת לזמינות של 24 שעות 7 ימים בשבוע – אם כי איננה מתחייבת לכך. מובהר כי המערכת יושבת כיום במערכות ענן מהמתקדמות בשוק שמבטיחות זמן התגובה מהיר לטיפול בבעיות, אבל המשתמש מאשר ומבין כי אי אפשר להבטיח 100%. וכי לא תהיה לא כל טענה ו/או תביעה מתקבול בהקשר זה.

קריאת שירות במערכת ללא תשלום הינה במייל בלבד, תמיכה בטלפון כרוכה בתשלום נוסף או ברכישת חבילת תמיכה בתשלום נוסף.

קריאת שירות שנפתחה באמצעות המערכת תטופל ע"י תקבול בתוך 7 ימי עסקים ממועד פתיחתה והמשתמש יקבל הודעת עדכון מהמערכת על הטיפול בפנייתו ותוצאותיה.


קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני במערכת הינן של תקבול בלבד. אין  להעתיקם, להפיצם, להציגם בפומבי או למוסרם לצד שלישי או כל חלק מהם ואין לבצע כל שינוי במערכת. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים או בפרטים שבמערכת או בבסיס הנתונים וכו'; אין לעשות כל שימוש בשמות "תקבול" ו/או בסימני המסחר המופיעים במערכת, ככל וישנן כאלה.

שונות

כל פעולה שהמערכת תבצע בהתאם להוראות המשתמש תחייב את המשתמש ורישומי המערכת בדבר פרטי המשתמש והפעולות שביקש לבצע, יהוו ראיה חלוטה לנכונות האמור בהם.

כל הפעילות במערכת ובכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו אך ורק לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט המקומית מוקנית לבית המשפט המוסמך, מבחינה עניינית, בעיר תל-אביב-יפו.

פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כמיועדת לשני המינים.

הודעה שנשלחה למשתמש תיחשב כאילו הגיעה ליעדה 24 שעות לאחר שליחתה במערכת ההודעות במערכת או בדואר האלקטרוני, או 3 ימי עסקים לאחר שליחתה בדואר רשום.


הגלישה בחנות מאובטחת בפרוטוקול SSL וסליקת האשראי מתבצעת בתקן אבטחת המידע PCI-DSS